April, 2017

now browsing by month

 

Wat is het verschil tussen poly- en monocristallijne zonnecellen.

Een polykristallijne zonnecel is gevormd door het samensmelten van verschillende brokken silicium. Deze cel is blauw, met verschillende tinten. Een monocristallijne cel is effen donkerblauw en bestaat uit één stuk (mono) dun gezaagd silicium.

Welke zonnecellen kan je het best kopen?

In zijn algemeenheid zeggen we dat polykristallijne zonnecellen beter functioneren bij diffuus licht, terwijl mono beter werkt bij fel zonlicht. Onderzoek bij proefopstellingen in Noord-Europa heeft over een heel jaar genomen nauwelijks een meetbaar verschil gevonden tussen poly en mono. In Nederland zal het rendement van beide zonnecellen vrijwel gelijk zijn.

Is een paneel van 180 watt piek slechter dan één van 250 watt piek?

Dat hangt af van de afmetingen van het paneel. Het gaat er uiteindelijk om hoeveel watt piek u per vierkante meter kunt installeren.

Wat is een nul-tolerantie van een zonnecel. Waarom is dat belangrijk?

Bij de productie van zonnecellen is het vrijwel onmogelijk op grote schaal cellen te produceren die ieder exact hetzelfde vermogen hebben. Het vermogen van panelen kan dan dus ook afwijken. Een paneel werd jaren geleden verkocht met 220 watt piekvermogen met een + en – tolerantie van 5 watt. Het paneel kon dus 215 tot 225 watt piekvermogen hebben. De beste panelen op de markt vandaag hebben alleen een +. Iemand koopt een paneel van 240 watt piek en is dan ook zeker dat dat paneel minimaal 240 watt piekvermogen heeft. Een afwijking zal alleen maar een + kunnen zijn.

Wat zijn hoog rendementspanelen?

Dat zijn zonnepanelen die per vierkante meter een relatief hoogvermogen hebben. De prijs van deze zonnecellen ligt beduidend hoger dan de standaard mono- en poly kristallijne panelen.

Wat is een omvormer?

Dit is het apparaat dat de gelijkstroom die uit de panelen komt, omzet in de wisselstroom van het elektriciteitsnet. De omvormer vormt het hart van de installatie.

Klopt het dat omvormers een beperkt levensuur hebben?

Ja, een goede omvormer functioneert tussen de tien en vijftien jaar. Tijdens de levensduur van de panelen (25 tot 30 jaar) zal een producent dus één keer de omvormer moeten laten vervangen.

Vragen en antwoorden over BTW op zonnepanelen

Door een uitspraak op 20 juni 2013 van het Hof van Justitie in Luxemburg valt de levering van elektriciteit aan het openbaar net onder de BTW regeling. In het antwoord op Kamervragen heeft de minister van Financiën op 25 september 2013 bevestigt dat deze uitspraak ook in Nederland van toepassing is.

Wat betekent dit voor mij?

Over de energie die met de zonnepanelen geleverd wordt, moet BTW berekend worden. Hier staat tegen over dat de BTW die over de zonnepanelen en de installatiekosten zijn betaald, weer terug gevraagd kunnen worden. Het bedrag dat je hierdoor in zonnepanelen investeert wordt kleiner.

Hoe kan ik de BTW die ik betaald heb op mijn zonnepanelen weer terug vragen?

Allereerst moet bij de belastingdienst een BTW nummer aangevraagd worden. Nadat dit nummer van de belastingdienst is ontvangen, moet na afloop van het kalenderjaar bij de belastingdienst een BTW aangifte worden ingediend.

Moet ik dat elk jaar doen?

Een BTW ondernemer moet elk jaar BTW-aangifte bij de belastingdienst doen. Als duidelijk is dat er elk jaar geen BTW afgedragen hoeft te worden, kan hiervoor vrijstelling bij de belastingdienst gevraagd worden.

Hoe weet ik of ik elk jaar geen BTW hoef te betalen?

Voor (particuliere) ondernemers die elk jaar maar een klein bedrag aan BTW aan de belastingdienst moeten betalen, is een speciale regeling gemaakt. Deze regeling staat bekend als de kleine ondernemingsregeling. Is het bedrag dat aan BTW afgedragen moet worden lager dan Eur 1.345, dan wordt deze BTW door de belastingdienst kwijtgescholden. Bij de huidige energieprijzen wordt dit bedrag pas bereikt als er meer dan 150 zonnepanelen zijn geïnstalleerd.

Ik heb al een bedrijf. Heb ik ook recht op deze kwijtschelding?

Deze kleine ondernemingsregeling is van toepassing op het totale bedrag dat op jaarbasis aan BTW afgedragen moet worden. Als er naast de zonnepanelen nog andere ondernemingen zijn, dan moet het BTW bedrag van deze verschillende bedrijven bij elkaar opgeteld worden.

Ik heb de zonnepanelen in 2012 aangeschaft, kan ik de BTW nog terug vragen?

Als u in 2012 heeft geïnvesteerd in zonnepanelen, dan moest u formeel voor 31 maart 2013 de BTW bij de belastingdienst terug vragen. De belastingdienst heeft aan particulieren die dat gedaan hebben (nog) geen BTW uitbetaald. Hoe de belastingdienst nu in de praktijk omgaat met nieuwe verzoeken is nog niet bekend.

De minister heeft in zijn antwoorden aangegeven dat de uitspraak van het Hof van Justitie geen terugwerkende kracht heeft. Als er geen BTW over 2012 is teruggevraagd, is de kans klein dat dit verzoek alsnog wordt gehonoreerd.

Wat betekent dit voor mijn aangifte inkomstenbelasting?

De levering van energie met zonnepanelen wordt alleen voor de BTW als onderneming aangemerkt. Voor de inkomstenbelasting wordt je niet als ondernemer aangemerkt. Je hoeft dan geen inkomstenbelasting over de opgewekte energie te betalen.

Moet ik mij inschrijven bij de kamer van koophandel?

Omdat je geen ondernemer voor de inkomstenbelasting bent, hoef je je niet met de zonnepanelen bij de kamer van koophandel in te schrijven.

Welke kosten brengt de belastingdienst in rekening voor het aanvragen van een BTW nummer?

De belastingdienst brengt geen kosten in rekening voor het aanvragen van een BTW nummer.

Wilt u meer informatie ?, Dit kunt u vinden bij teruggave-btw-zonnepanelen.

Voorbeeldberekening BTW teruggave zonnepanelen

In het eerste jaar mag u terugvragen: BTW over de inverstering – BTW over de opbrengst van het betreffende kalenderjaar.
De BTW over de opbrengst is in de praktijk moeilijk te bereken. Daarom mag u de onderstaande bedragen gebruiken van de Belastingdienst, op basis van het geïnstalleerde vermogen:

Vermogen Wp
0 – 1000 € 20
1001 – 2000 € 40
2001 – 3000 € 60
3001 – 4000 € 80
4001 – 5000 € 100

Deze bedragen zijn op basis van een volledig kalenderjaar.
Als u de zonnepanelen in juni plaatst, mag u dus met de helft van de bovenstaande bedragen rekenen.

Voorbeeld

Voor de aanschaf en installatie van niet-geïntegreerde zonnepanelen heeft u een rekening ontvangen met daarop een BTW-bedrag van (bijvoorbeeld) € 800. De zonnepanelen zijn niet-geïntegreerd, u kunt daarom het hele BTW-bedrag als voorbelasting in aftrek brengen. De zonnepanelen hebben een capaciteit van 2.800 Wp.

Verschuldigde BTW: € 60,-
Voorbelasting € 800,-
Terug te ontvangen BTW € 740,-