Certificaten in de bouw

bouwplaats

Werken in de bouw gaat gepaard met risico’s voor onder meer mens en milieu. Om die redenen is het belangrijk dat je als bedrijf in de bouw hier genoeg aandacht aan besteed. Voor steeds meer afnemers van producten of diensten is het bezitten van een of meerdere certificaten essentieel voordat zij een samenwerking aangaan. Dit kunnen certificaten zijn voor bijvoorbeeld kwaliteit zoals ISO 9001 zijn, maar ook milieumanagement of veiligheidscertificaten. Als je als bedrijf geïnteresseerd bent in het behalen van certificaten is er keuze genoeg. De verschillen tussen aanbieders van deze certificaten zijn soms groot en daarom zijn er een aantal dingen waar je op kan letten bij het kiezen van een dergelijk bedrijf.

Tijd

De tijd die nodig is voor het behalen van een certificaat in de bouw is erg afhankelijk van diverse factoren. Dit kan bijvoorbeeld afhangen van de huidige staat van werken, het type certificaat dat je wil behalen of het bedrijf dat je kiest voor het behalen van een certificaat. Daarnaast zijn er certificaten die door individuen binnen je bedrijf behaald kunnen worden. Laat je goed informeren en bepaal zo welk tijdspad het beste past bij jou wensen.

ISO 9001

Het certificaat ISO 9001 is een internationaal erkend certificaat dat aantoont dat je bedrijf kwaliteit levert. Naast kwaliteit toont het certificaat aan dat je als bedrijf continue bezig bent met verbeteringen binnen je organisatie. Met dit certificaat kan je je tevens ook onderscheiden van concurrenten die niet in het bezit zijn van een dergelijk certificaat. ISO 9001 bestaat uit acht principes, waaronder focus op de klant, leiderschap, risicogericht denken en betrokkenheid van medewerkers.

Milieumanagement

Gezien duurzaam ondernemen met het oog op de toekomst steeds belangrijker wordt is ook hiervoor een certificaat te behalen. Het gaat hierbij om het certificaat ISO 14001 voor milieumanagement. Dit certificaat toont aan dat je als bedrijf risico’s voor het milieu beperkt en ook stappen onderneemt om dit te minimaliseren. Het doel is om de impact op het milieu te verminderen. Naast deze voordelen kan het werken volgens de voorwaarde van dit certificaat ook besparen in kosten en kan mogelijke imago of reputatie schade in de toekomst voorkomen worden. Win daarom het vertrouwen van klanten en partners met dit certificaat.