Elektriciteitskeuring

Een elektriciteitskeuring is voor bepaalde elektrische installaties verplicht bij de verkoop van een huis. Elektrische installaties moeten gecontroleerd en gekeurd worden aan de hand van regels die zijn opgelegd door de AREI (Algemeen Reglement Elektrische Installaties). Die regels zijn in het leven geroepen om de veiligheid van de bewoners te verhogen en de kans op letsel (bij brand bijvoorbeeld) zo veel mogelijk te verlagen. De koper van het huis wordt op deze manier ingelicht over de staat van de elektrische installatie.

Prijzen

De prijs voor een elektriciteitskeuring ligt in Vlaanderen, Wallonië en het Brussels Hoofdstedelijke Gewest op € 135,-. Wanneer je dit wilt combineren met een EPC (Energie Prestatie Certificaat) kost dat €115,-.

Wanneer verplicht

De keuring is verplicht voor alle elektrische installaties in de gewesten Vlaanderen, Wallonië en Brussel van huizen die na 1 oktober 1981 gebouwd zijn. Het betreft hier residentiële woningen (onder meer huizen, appartementen, studio’s, flats en vakantiehuisjes). Hotels, restaurants, ziekenhuizen en onderwijsinstellingen vallen hier buiten.

Geldigheid

Een keuringsverslag, ook wel attest genaamd, is 25 jaar geldig. In geval van verlies of het kwijtraken van dat keuringsattest zal een nieuwe keuring moeten plaatsvinden. In geval van een afgekeurde installatie is er geen man overboord. De notaris hoeft alleen maar dat attest van de elektrische keuring te hebben, afgekeurd of niet.